Welkom op de site van de PKN gemeente in Earnewâld

Sinds januari 2018 is de fusie van beide gemeenten Gereformeerd en vrijzinnig Hervormd gerealiseerd.
Eén mienskip van de Agnes kerk en de Eben Haëzer kerk.


Preekrooster 2023 van de PKN te Earnewâld

Datum   Locatie   Naam voorganger   Woonplaats
2-apr.   ag   Ds. A. Matz     Groningen
9-apr.   eh   Mevr. W. Marinus-Zijlstra     Garyp
16-apr.   ag   Dhr. T. de Jong     Haskerhorne
23-apr.   eh   Ds. T.Huttenga     Burgum
30-apr.   ag   Mevr. E. Stellingwerf     Woudsend

 

Datum   Locatie   Naam voorganger   Woonplaats Bijzonderheden
7/mei   eh   Mevr. W. de Jong   Zeewolde  
14/mei   ag   Ds. J.Kraan   Burgum  
21/mei   ag   Dhr. S. Draisma   Sneek  
28/mei   eh   Mevr. P. Boonstra   Burgum Pinksteren
               
4/jun.   ag   Ds.  H. Wagenaar 11.00   Weidum  
11/jun.   eh   Ds. J.J.  de Lange   Garyp  
18/jun.   ag   Ds J. de Haan   St.-Annaparochie  
25/jun.   eh   Dhr. H. Hansma   Burgum  
               
2/jul.   eh   Ds. T.Huttenga   Burgum  
9/jul.   eh   Mevr. J. Bloem   Broeksterwoude  
16/jul.   eh   Dhr. T. de  Jong   Haskerhorne  
23/jul.   eh   Ds. Y. Hiemstra   Ee  
30/jul.   eh   Mevr. T. Bloem   Minnertsga  

Collecten

Iedere week is de 1e collecte voor Goede doelen en de 2e collecte voor Eigen kerk.


De Chips&Cola club onder de bezielende leiding van Age Veldboom

Earnewâld

Earnewâld is een dorp gelegen in het nationaal park “De Alde Feanen”.
Zie voor meer informatie over Earnewâld op de website van www.earnewald.nl.

© PKN Gemeente Earnewâld