PKNgemeenteEarnewald

Welkom op de site van de PKN gemeente in Earnewâld

Earnewâld is een dorp gelegen in het nationaal park “De Alde Feanen”.
Zie voor meer informatie over Earnewâld op de website van www.earnewald.nl.

Sinds januari 2018 is de fusie van beide gemeenten Gereformeerd en vrijzinnig Hervormd gerealiseerd.
Eén mienskip van de Agnes kerk en de Eben Haëzer kerk.


 

Lieve mensen,

Helaas geen kerkdiensten! Tot en met 9 januari zijn wij gesloten voor de reguliere zondagsdienst.
Daarna wachten wij de nieuwe persconferentie af.

Vanaf kerstavond t/m 31 december staan toch de deuren van onze versierde kerken open. Welkom!

Gezegende Kerstdagen en folle lok en Seine foar 2022!


Collecten

De hele maand december (2021) is er collecte voor kinderen in de knel. Dit is een 'Kerk in actie' doel voor kinderen in Nederland.