PKNgemeenteEarnewald

Jongeren, die naar het voortgezet onderwijs gaan mogen de catechisatielessen volgen.
Doel van de catechisatie is: met elkaar ontdekken, dat geloven van wezenlijke betekenis is voor ons leven en dat wij daarbij de gemeente en de kerk niet willen missen.

De gespreksgroepjes met de jongeren worden om de veertien dagen gehouden. Voor 12 -14 jarigen op zondagavond 19.00 uur en voor 15 jaar en ouder op maandagavond 20.00 uur onder leiding van Francisca Poortinga en Elly Stellingwerf  tel. nr. 0511-843157